Testowanie Integracji Systemów

Poziom testów koncentrujący się na interakcjach między modułami lub systemami.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term