Neplatný Ukazatel

Ukazatel, který se odkazuje na pozici (paměť), která je mimo rozsah tohoto ukazatele nebo vůbec neexistuje.

Present in sylabi

Learn more

Recommend more content related to this term