Nejlepší Postup (Best Practise)

Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term