Modelovací Nástroj

Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term