Model Zralosti

Strukturovaná sada prvků, které popisují některé aspekty zralosti v organizaci, jejíž cílem je pomoc při definování a pochopení procesů organizace. Model zralosti často poskytuje společný jazyk, společnou vizi a rámec pro stanovení priorit opatření ke zlepšení.

Present in sylabi

Original definition:  Model Zralosti @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term