Konečný Automat

Výpočetní model, který se skládá z konečného počtu stavů a přechodů mezi těmito stavy, případně včetně souvisejících činností.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term