Iniciace (Model IDEAL)

Fáze modelu IDEAL (Initiation), kdy jsou položeny základy pro úspěšné zlepšování. Fáze iniciace se skládá z aktivit: vytvoření kontextu, zajištění sponzorství (financí, zdrojů, času, podpory managementu) a výběr vhodné infrastruktury.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term