Initiering (IDEAL)

Fasen i IDEAL der grunnlaget for en vellykket forbedringsjobb gjøres. I denne fasen å bestemmes konteksten for forbedringen og det tilrettelegges for forbedringsprosessen.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term