Injektování Chyb (Fault Injection)

Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term