Heuristické Vyhodnocení

Ohodnocení pracovního produktu, které využívá heuristiky.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term