Ocena Heurystyczna

Ocena produktu pracy wykorzystująca heurystyki.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term