Heuristisk Evaluering

En statisk granskingsteknikk med formål å avdekke problemer med brukbarhet i brukergrensesnitt eller i design av brukergrensesnitt. Med denne teknikken undersøker revisorer om et brukergrensesnitt samsvarer med anerkjente prinsipper for brukbarhet (brukervennlighet) (de så kalte ?heuristikker?, tommelfingerregler).

Present in sylabi

Recommend more content related to this term