Testfallsspecifikation

Ett dokument som specificerar en mängd av testfall (mål, indata, testaktiviteter, förväntat resultat och exekveringsförutsättningar) för ett testobjekt.

Present in sylabi