Testtilfelle Spesifikasjon

Et dokument som spesifiserer et sett med testtilfeller (mål, forutsetninger, input, aksjoner, forventede resultater) for en test.

Present in sylabi