Testbas

All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.

Present in sylabi

Original definition:  Testbas @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term