Skripttestning

Testexekvering utförs genom att följa dokumenterade testsekvenser.

Present in sylabi

Original definition:  Skripttestning @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term