Projektretrospektiv

Ett strukturerat sätt att ta tillvara erfarenheter och att skapa specifika handlingsplaner för att förbättra nästa projekt eller projektfas.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term