Projektová Retrospektiva

Strukturovaný způsob, jak zachytit získané poznatky (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term