Programvaruattack

Riktade och fokuserade försök att utvärdera specifika kvalitetsegenskaper hos ett testobjekt genom att framtvinga specifika felsymptom. Vanligtvis fokuserat på tillförlitlighet och informationssäkerhet.

Recommend more content related to this term