Programvareangrep

Styrt og konsentrert innsats for å evaluere kvaliteten, spesielt påliteligheten eller sikkerheten, til et testobjekt ved å forsøke tvinge frem spesifikke problem.

Recommend more content related to this term