Övervakare

Programvaruverktyg eller hårdvaruenhet som används samtidigt med en komponent eller system vid testning och som övervakar, spelar in och/eller analyserar beteendet hos komponenten eller systemet.

Present in sylabi

Original definition:  Övervakare @ISTQB Glossary