Overvåkingsverktøy

Et programvareverktøy eller apparat som arbeider parallelt med komponenten eller systemet under test og overvåker, måler og/eller analyserer oppførselen til det som testes.

Present in sylabi