Open Source-Verktyg

Ett verktyg som är tillgänglig för alla potentiella användare i form av källkod, oftast via internet. Dess användare har tillåtelse, oftast på licens, att studera, förändra, förbättra och, ibland, för att distribuera programvaran.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term