Metod För Att Skriva Testfall Genom Orsak-Verkangrafer

En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.

Present in sylabi