Analýza Příčiny a Následku

Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.

Present in sylabi