Kriterier För Godkänt/Underkänt

Beslutsregler för att avgöra om genomförda tester av ett testelement (funktion) eller feature ska godkännas eller underkännas.

Present in sylabi