Prolamování Hesel

Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term