Integrationstestning För Hård- Och Programvara

Testning utförd för att avslöja defekter i gränssnitt och samspel mellan hårdvara och programvara.

Present in sylabi