Hardwarově-Softwarové Integrační Testování

Testování prováděné s cílem odhalit defekty v rozhraních a interakcích mezi hardwarovými a softwarovými komponentami.

Present in sylabi