Insourced Testning

Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term