Insourcované Testování

Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci jejich organizace.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term