Equivalent Manual Test Effort

Arbetsinsats som krävs för manuell testning.

Present in sylabi