Testcharter

Dokumentasjon av testaktiviteter i sesjonsbasert utforskende testing.

Present in sylabi

Original definition:  Testcharter @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term