Karta Opisu

Dokument opisujący cel lub zadania dla sesji testów.

Present in sylabi

Original definition:  Karta Opisu @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term