Karta Opisu Testu

Dokument opisujący cel lub zadania dla sesji testów.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term