Testoppgave

En liste av testmål og eventuelt ideer om hvordan en skal teste disse. Testoppgaver brukes for eksempel ofte i eksplorativ testing.

Present in sylabi

Original definition:  Testoppgave @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term