Teknisk Review

Et formelt review udført af et hold af teknisk kvalificerede personer, der undersøger egnetheden af et arbejdsprodukt i forhold til den tiltænkte anvendelse, og som identificerer afvigelser fra specifikationer og standarder.

Present in sylabi

Original definition:  Teknisk Review @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term