Technische Review

Een formeel reviewtype uitgevoerd door een team van technisch gekwalificeerd personeel dat de geschiktheid van een werkproduct voor zijn beoogde gebruik onderzoekt en afwijkingen van specificaties en normen identificeert.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term