Teknisk Gransking

En diskusjon i en gruppe av medarbeidere som fokuserer på å oppnå konsensus på den tekniske løsningen.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term