Organisationens Teststrategi

Den dokumentation der udtrykker de generiske krav for test af et eller flere projekter i en organisation. Den giver detaljer om hvordan tests skal udføres og er i overensstemmelse med testpolitikken.

Present in sylabi

Learn more