Erfaringsbaseret Teknik

En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.

Present in sylabi