Technika Oparta O Doświadczenie

Technika testowania oparta tylko o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.

Present in sylabi