Erfaringsbasert Testteknikk

En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.

Present in sylabi