Zvládnutelnost

Míra, do které může být komponenta nebo systém využíván danými uživateli k dosažení stanovených cílů učení v konkrétním kontextu použití, a to k jejich spokojenosti a bez rizika.

Present in sylabi

Original definition:  Zvládnutelnost @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term