Lærbarhet

Et programvareprodukts evne til å gjøre det mulig for brukeren å lære dets bruk.

Present in sylabi

Original definition:  Lærbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term