Łatwość Nauki

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników w celu osiągnięcia specyficznych celów nauki z satysfakcją i wolnością od ryzyka w określonym kontekście użytkowania.

Present in sylabi

Original definition:  Łatwość Nauki @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term