Řízení Testování Založené Na Relaci

Metoda pro měření a řízení testování založeného na relaci.

Present in sylabi