Průzkumné Testování

Přístup k testování, kdy tester dynamicky (teprve v průběhu samotného testování) navrhuje a provádí testy, a to na základě svých znalostí (často i intuice), prozkoumávání dané testovací položky a výsledků předchozích testů.

Present in sylabi

Learn more

Related books

The following links are affiliate - by purchasing recommended product, you help us keep the lights on.

Recommend more content related to this term