Testowanie Eksploracyjne

Podejście do testowania, w którym testerzy dynamicznie projektują i przeprowadzają testy na podstawie swojej wiedzy, badania elementu testowego i wyników z poprzednich testów.

Present in sylabi

Learn more

Related books

The following links are affiliate - by purchasing recommended product, you help us keep the lights on.

Recommend more content related to this term