Predikát

Výraz, který může být vyhodnocen jako pravdivý nebo nepravdivý a následně může být použit ke stanovení následného logického rozhodování (během) řídícího toku.

Present in sylabi

Original definition:  Predikát @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term